Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

“Luộc” tiền khách Tây ở sân bay Tân Sơn Nhất

http://vn.news.yahoo.com/lu%E1%BB%99c-ti%E1%BB%81n-kh%C3%A1ch-t%C3%A2y-%E1%BB%9F-s%C3%A2n-bay-t%C3%A2n-111120492.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét