Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Không còn ai bảo vệ Đảng nữa rồi: Đảo chánh từ bên trong (HN7)

http://chauxuannguyen.org/2013/05/13/cxn_051313_2552_khong-con-ai-bao-ve-dang-nua-roi-dao-chanh-tu-ben-trong-hn7/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét