Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Không ai hủy diệt được ĐCS, chỉ có chúng nó tự hủy diệt Đảng của chúng nó mà thôi.

http://chauxuannguyen.org/2013/05/12/cxn_102412_1887_khong-ai-huy-diet-duoc-dcs-chi-co-chung-no-tu-huy-diet-dang-cua-chung-no-ma-thoi-2/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét