Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

'Kẻ bắt cóc' ở Ohio có thể bị tử hình

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/05/130510_ohio_execution.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét