Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Hội nghị Trung ương 7 bế mạc

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130511_7th_plenum.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét