Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Con quan đập cốc nước vào đầu CSGT khi vi phạm

http://chauxuannguyen.org/2013/05/17/con-quan-dap-coc-nuoc-vao-dau-csgt-khi-vi-pham/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét