Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Chưa biết ai sẽ thay ông Vương Đình Huệ làm Bộ trưởng Tài chính

http://ttxva.org/chua-biet-ai-se-thay-ong-vuong-dinh-hue-lam-bo-truong-tai-chinh-2/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét