Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Chọn lựa thích hợp nhất cho ông Trọng hiện nay là : “Đi với nhân dân thì cứu được nước”.

http://ttxva.org/chon-lua-thich-hop-nhat-cho-ong-trong-hien-nay-la-di-voi-nhan-dan-thi-cuu-duoc-nuoc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét