Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Cho phép triển khai dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội 27 tỉ USD

http://tuoitre.vn/Kinh-te/547941/cho-phep%C2%A0trien-khai-du-an-loc-hoa-dau-nhon-hoi-27-ti-usd.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét