Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Chính NHTM tự lột mặt nạ thanh khoản của mình rồi…??: ‘Lãi suất 0% doanh nghiệp cũng không vay được

http://chauxuannguyen.org/2013/05/08/cxn_050813_2533_chinh-nhtm-tu-lot-mat-na-thanh-khoan-cua-minh-roi-co-cang-chet-chum-hay-khong-sang-kien-binh-ruoi-lai-suat-0-doanh-nghiep-cung-khong-vay-duoc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét