Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Chấm dứt cưỡng chế thu hồi đất: Từ Trung Quốc đến Việt Nam

http://ttxva.org/cham-dut-cuong-che-thu-hoi-dat-tu-trung-quoc-den-viet-nam/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét