Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Bịa chuyện tâm linh, lừa đảo hàng loạt người qua Facebook

http://phatgiaohungyen.vn/news/Chuyen-doi-Y-dao/Bia-chuyen-tam-linh-lua-dao-hang-loat-nguoi-qua-Facebook-8724/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét