Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: “Cái gì cắt được phải kiên quyết cắt. Cái gì có thể tăng thu thì phải khai thác”

http://ttxva.org/tan-uy-vien-bct-ba-nguyen-thi-kim-ngan-cai-gi-cat-duoc-phai-kien-quyet-cat/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét