Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Bà lão ăn mày bị đánh và niềm hy vọng 30.000 tỷ

http://chauxuannguyen.org/2013/05/19/ba-lao-an-may-bi-danh-va-niem-hy-vong-30-000-ty/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét