Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Đặng Thành Tâm RÚT RUỘT NGÂN HÀNG: Navibank và WesternBank DÍNH NỢ gần 3,000 tỷ đồng

http://ttxva.org/dang-thanh-tam-rut-ruot-ngan-hang-navibank-va-westernbank-dinh-no-gan-3-000-ty-dong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét