Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

ăn hóa nói láo, bưng bít thông tin làm thiệt hại tài sản người dân như thế nào

http://chauxuannguyen.org/2013/05/12/cxn_110811_1298_van-hoa-noi-lao-bung-bit-thong-tin-lam-thiet-hai-tai-san-nguoi-dan-nhu-the-nao-3/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét