Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

50 người vận chuyển thuốc lá chống trả cảnh sát quyết liệt

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/547612/50-nguoi-van-chuyen-thuoc-la-chong-tra-canh-sat-quyet-liet.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét