Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Tranh biếm họa phủ kín quan tài nạn nhân vụ khủng bố Charlie Hebdo

http://dantri.com.vn/the-gioi/tranh-biem-hoa-phu-kin-quan-tai-nan-nhan-vu-khung-bo-charlie-hebdo-1020620.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét