Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CHÈO ĐÒ CON CÒ

       Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi, sao lại quên công mẹ già!
      Hỏi rằng ai đẻ ra cò?
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.
     Nhớ khi đi ngược về xuôi,
Mẹ đi bắt tép mới nuôi được cò
    Nhũng ngày lam lũ gió to,
Công mẹ bắt tép nuôi cò , cò quên?
    Vợ con cò để hai bên,
Công cha nghĩa mẹ , cò quên hết rồi!
    Cò ơi, cò bạc như vôi,
Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao,
    Cò ơi, cò nghĩ thế nào?
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu!
   Nuôi cò, cò lớn bằng đầu,
Nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon,
   Nhớ khi còn bé cỏn con,
Bây giờ cò lớn, cò còn nhớ không?
    Nhờ đâu đủ cánh, đủ lông?
 Mà cò đã vội quên công me già,
     Hỏi rằng ai đẻ ra cò?
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét