Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Ông Mỹ nói tiếng Việt giọng Nam bộ: "Bên VN thoải mái hơn bên Mỹ nhiều!"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét