Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Phú Thọ: Đổ xô xem sữa TH True Milk có sinh vật lạ giống đỉa

https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/10/06/phu-tho-do-xo-xem-sua-th-true-milk-co-sinh-vat-la-giong-dia/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét