Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Bảng kích thước ảnh thông dụng

Nhiều bạn gặp trường hợp kích thước ảnh khi in ra không khớp với kích thước của file ảnh khi chụp hình bằng máy ảnh kỹ thuật số. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này?
Dưới đây là bảng kính thước ảnh thông dụng giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc crop ảnh số đúng với kích thước ảnh muốn in trên giấy.
Kích thước
(mm)
Kích thước
(inch)
Pixel
(300 DPI/PPI)
Tỷ lệ
Ghi chú
89 x 127
3,5 x 5
1051 × 1500
10:7
Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm
102 x 152
4 x 6
1205 × 1795
3:2
Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật)
127 x 178
5 x 7
1500 × 2102
7:5
Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm
152 × 203
6 x 8
1795 × 2398
4:3
Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4
203 × 254
8 x 10
2398 × 3000
5:4
Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm
203 × 305
8 x 12
2398 × 3602
3:2
Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm
254 × 305
10 x 12
3000 × 3602
6:5
Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm
254 × 381
10 x 15
3000 × 4500
3:2
Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm
279 × 356
11 x 14
3295 × 4205
14:11
Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm
279 × 432
11 x 17
3295 × 5102
17:11
Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm
305 × 381
12 x 15
3602 × 4500
5:4
Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm
305 × 457
12 x 18
3602 × 5492
3:2
Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm
762 x 508
20 x 30
6000 x 9000
3:2
Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường
105 x 148
4.13 x 5.83
1748 x 1240
A6
Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4
148 x 210
4.13 x 5.83
3496 x 2480
A5
Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm
210 x 297
8.27 x 11.69
6992 x 4960
A4
Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm
297 x 420
11.69 x 16.54
13984 x 9920
A3
Gấp đôi khổ A4
420 x 594
16.54 x 23.39
27968 x 19840
A2
Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4
Bạn cũng cần lưu ý thêm một số điểm dưới đây:
  • Pixel là điểm ảnh, cũng là đơn vị tính độ phân giải (resolution) của ảnh số. Ảnh có độ phân giải càng cao thì chất lượng ảnh càng tốt, rõ ràng và chi tiết.
  • Nếu muốn lưu giữ tệp tin ảnh (image file) ở độ phân giải lớn để bảo đảm chất lượng sử dụng sau này, không cần cúp ảnh nhỏ hơn ảnh đang có đúng theo độ phân giải trong bảng này mà chỉ cần giữ tỷ lệ (hai chiều) của ảnh đúng với tỷ lệ ảnh muốn in.
  • Chất lượng ảnh in trên giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phân giải của ảnh gốc, loại máy in, chất lượng máy in, chất lượng mực in, chất lượng giấy in ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét