Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam

https://www.ttxva.net/my-da-co-ke-hoach-can-thiep-quan-su-neu-trung-quoc-tan-cong-viet-nam/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét