Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ

http://www.vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre-.html

1 nhận xét: