Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Video PhoBolsa TV: Việt Tân họp báo trình diện Trần Khải Thanh Thuỷ

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/7946-Video-PhoBolsa-TV-Vi%E1%BB%87t-T%C3%A2n-h%E1%BB%8Dp-b%C3%A1o-tr%C3%ACnh-di%E1%BB%87n-Tr%E1%BA%A7n-Kh%E1%BA%A3i-Thanh-Thu%E1%BB%B7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét