Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Hoảng sợ động đất ở thủy điện Sông Tranh 2

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/quakes-cause-concern-song-tranh-2-nn-09042012170441.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét